Wydatki na wynajem mieszkania służbowego dla członka zarządu kosztem uzyskania przychodów | ECDP Group

Zespół ECDDP zwraca ponadto Państwa uwagę, na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18.12.2016r., znak: 2461-IBPB-1-2.4510.982.2016.1.AP , w której organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem spółki, że wydatki poniesione na wynajem mieszkania służbowego dla członka zarządu, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Członek zarządu Spółki posiada miejsce zamieszkania w innej miejscowości niż siedziba Spółki. Aby ułatwić mu wykonywanie obowiązków służbowych, Spółka wynajęła mieszkanie służbowe. Wynajem mieszkania jest uzasadniony ekonomicznie, bowiem cena wynajmu mieszkania jest znacznie niższa niż koszty usług hotelowych. Przedmiotowe wydatki służą  usprawnieniu działania  organu zarządzającego. Można tym samym uznać, że wydatki te, jako element szeroko pojmowanych kosztów funkcjonowania Spółki spełniają przesłankę celowości, o której mowa w art.15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP). Jednocześnie wskazano, że opisane wydatki nie mogą podlegać wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art.16 ust.1 pkt 38 ustawy o PDOP bowiem w analizowanym stanie faktycznym nie mamy do czynienia  ze świadczeniem jednostronnym.

 

 

 

6 lutego 2017