Projekt zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych | ECDP Group

Zespół ECDDP pragnie również poinformować, że na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji  zamieszczono opracowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PDOF) w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Proponowane zmiany zakładają, że stosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów nie będzie ograniczone limitem kwotowym ( obecnie 42.764 zł – art.22 ust.9a ustawy o PDOF), w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych :

  1. z tytułu działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
  2. z tytułu działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej, dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
  3. w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i kaskaderów oraz działalności publicystycznej,
  4. z tytułu udziału w konkursach z dziedziny kultury i sztuki.

 

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie 01.01.2017r., i mają mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 01.01.2017r.

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z Departamentu Podatków.

3 października 2016