Krajowa Informacja Skarbowa | ECDP Group

W związku z reformą administracji podatkowej (utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej) zmienią się również – od dnia 1 marca 2017 r. – zasady wydawania interpretacji indywidualnych.

Utworzony zostanie wyspecjalizowany organ – dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który będzie organem wydającym interpretacje indywidualne. Zakresem jego właściwości miejscowej będzie objęty cały kraj.

Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych powinny być zatem – od dnia 1 marca 2017 r. – składane na adres tego organu, a opłata urzędowa za wydanie interpretacji powinna być uiszczona na jego rachunek bankowy.

W związku z powyższym zostanie opublikowany nowy wzór formularza wniosku (będzie on wskazywał właściwy organ, jego adres, numer rachunku bankowego).

Postępowania dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego wszczęte i niezakończone przed dniem 1 marca 2017 r. przejmie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

28 lutego 2017