Ministerstwo Finansów o odwrotnym obciążeniu VAT usług budowlanych | ECDP Group

ECDDP informuje, że w dniu 7 lutego 2017 r. przedstawiciel Ministerstwa Finansów odniósł się do interpelacji poselskiej nr 9331 w sprawie odwróconego opodatkowania usług budowlanych (sygn. pisma PT10.054.1.2017.TXZ.67).

Minister wskazał m.in, że „jeżeli usługa budowlana jest świadczona bezpośrednio na rzecz zleceniodawcy, np. generalny wykonawca inwestycji świadczy usługi na rzecz inwestora, wówczas takie usługi są świadczone na zasadach ogólnych i mechanizm odwróconego obciążenia nie ma w tym przypadku zastosowania. Natomiast przy dalszych <<podzleceniach>> usług przez generalnego wykonawcę należy przyjąć podejście, zgodnie z którym każdy podatnik świadczący usługi budowlane na rzecz głównego wykonawcy w ramach prowadzonej inwestycji, jest już podwykonawcą i usługi te powinny być opodatkowane zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia. Każde zlecenie usług budowlanych kolejnym podatnikom w takim szeregu zleceń będzie również uznane za podwykonawstwo w stosunku do usługi głównej, świadczonej przez generalnego wykonawcę na rzecz inwestora”.

Oczywiście przedstawione wyżej stanowisko, mimo że wydane z upoważnienia Ministra Finansów i Rozwoju, nie jest w jakikolwiek sposób wiążące. Niemniej jednak, można się spodziewać, że w praktyce organy podatkowe będą prezentowały taki sam pogląd.

Warto zwrócić uwagę, że przy okazji odpowiedzi na zadaną interpelację, zapowiedziano wydanie broszury informacyjnej dotyczącej odwrotnego obciążenia przy usługach budowlanych. Broszura taka może być ważnym źródłem wskazówek dla podatników odnośnie tego, budzącego pewne wątpliwości interpretacyjne, zagadnienia. Jeśli broszura zostanie wydana poinformujemy Państwa o tym w odrębnym komunikacie.

23 marca 2017