Można sprawdzić swojego kontrahenta | ECDP Group

Do Ordynacji podatkowej dodano przepis (art. 306ia), który pozwala podatnikowi uzyskać od organu podatkowego zaświadczenie dotyczące kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą.

Zmiana dotyczy informacji o:

1) niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;

2) nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;

3) zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

Strony: 1 2

5 marca 2018