Nowe wzory deklaracji VAT | ECDP Group

Z dniem 1.07.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Zmiana wzorów deklaracji VAT podyktowana jest zmianą ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzającą tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istota tego rozwiązania polega na tym, że przy wyborze zapłaty w mechanizmie split payment, płatność za nabyty towar lub usługę odpowiadająca wartości sprzedaży netto trafia na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała kwota odpowiadająca kwocie podatku od towarów  i usług, jest kierowana na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT o ograniczonej dostępności dla sprzedawcy.

Do wzorów VAT-7₍₁₈₎ i  VAT-7K₍₁₂₎ wprowadzono następujące zmiany:

1)      W części E Obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu dodano nową pozycję 58 z opisem: „na rachunek VAT”,

2)      W części F Informacje dodatkowe:

·         dodano nową komórkę 67 z opisem: „Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy”,

·         dodano nową komórkę 68 z opisem: „Podatnik wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT”.

3)      W części G Informacja o załącznikach usunięto informacje o liczbie załączników VAT-ZD.

4)      Usunięto blok H Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika i blok I Adnotacje urzędu skarbowego.

5)      Wprowadzono nowy blok H Dane kontaktowe podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.

Do wzorów VAT-8₍₉₎ i VAT-9M₍₈₎ wprowadzono następujące zmiany:

1)      Wprowadzono nowy blok D Informacje dodatkowe z opisem: „Podatnik korzysta  z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy”,

2)      Usunięto blok D Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika i blok E Adnotacje urzędu skarbowego,

3)      Wprowadzono nowy blok E Dane kontaktowe podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.

Wzór deklaracji VAT-7₍₁₈₎, VAT-8₍₉₎ i VAT-9M₍₈₎ stosuje się począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r., a deklaracji VAT-7K₍₁₂₎ począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2018 r.

Treść rozporządzenia dostępna jest na stronie:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000856

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

10 lipca 2018