Obowiązek składania TPR poniżej progów dokumentacyjnych | ECDP Group

Obowiązek składania TPR przez spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe oraz podmioty realizujące tzw. „transakcje krajowe” poniżej progów dokumentacyjnych.

Dnia 28 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedź na zapytanie poselskie nr 507 dotyczące:

  • ustalenia czy w przypadku podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK) podmiotami zobowiązanymi do składania osobnych informacji o cenach transferowych (TPR) są spółki tworzące PGK nie zaś sama grupa,
  • ustalenia czy do składania TPR zobowiązane są także podmioty, które realizują transakcje kontrolowane określone w art. 11n pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym o osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.), jednak zwolnione są z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych na mocy innych unormowań (np. wartość ich transakcji nie przekracza progów ustawowych).

W wyjaśnieniach MF czytamy, że do przekazywania Szefowi KAS informacji o cenach transferowych zobowiązane są spółki tworzące PGK, a nie sama PGK. Tym samym każda ze spółek tworzących PGK podlega odrębnie obowiązkowi przekazywania TPR.

W odpowiedzi na drugą z wątpliwości MF zauważa, że podmioty powiązane realizujące „transakcje krajowe” z podmiotami powiązanymi, których wartość (rozpatrywana z perspektywy transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym) nie przekracza ustawowych progów dokumentacyjnych, nie są zobowiązane do składania TPR.

Szczegółowe informacje tutaj.

30 kwietnia 2020