Nowe rozporządzenia akcyzowe | ECDP Group

Zespół ECDDP Sp. z o. o. informuje, że od 1.01.2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 21.12.2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2257) Ww. rozporządzenie zastępuje pozostające w mocy do 31.12.2016 r. rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Rozporządzenie w sprawie ewidencji zostało opracowane w związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym obowiązującą od 1.08.2016 r., która to wprowadziła rozwiązania obejmujące tzw. „pakiet paliwowy”. Rozporządzenie w sprawie ewidencji zawiera przede wszystkim zmiany w zakresie wymaganych elementów ewidencji odnoszące się podmiotów prowadzących składy podatkowe oraz zarejestrowanych odbiorców. W przepisach rozporządzenia w sprawie ewidencji pozostawiono regułę, iż ewidencje akcyzowe powinny być prowadzone co do zasady w formie papierowej (po zaplombowaniu ewidencji przez właściwego naczelnika urzędu celnego) lub w formie elektronicznej (przy użyciu programu lub programów spełniających wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie ewidencji). Warto zwrócić uwagę, że rozporządzenie w sprawie ewidencji nie zawiera żadnych regulacji przejściowych. Zatem wszystkie obowiązki i wymogi wynikające z rozporządzenia w sprawie ewidencji powinny być w pełni stosowane od 1.01.2017 r. Sugerujemy więc dokonanie niezwłocznej weryfikacji i sprawdzenia czy prowadzone przez Państwa ewidencje spełniają przesłanki określone w rozporządzeniu w sprawie ewidencji.

Ponadto 1.01.2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 29.12.2016 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD (Dz. U. z 2016 r., poz. 2289). Niniejsze rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Finansów z 19.11.2010 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD, które utraciło moc z dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z departamentu podatków pośrednich.

2 stycznia 2017