Podatek akcyzowy | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku akcyzowego
(24 – 28 czerwca 2019)

1.     Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego

Projekt określa wzór:

  • zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego albo o zaprzestaniu wykonywania czynności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy (AKC-RU/AKC-ZU),
  • zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-RU/A),
  • potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-PR/U).

19.06.2019 r. Projekt rozporządzenia został przekazany do opiniowania.

28 czerwca 2019