Nowy ekspert w Grupie ECDDP! | ECDP Group

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że naszą nową specjalistką z zakresu prawa technologii informacyjnych w Niemczech, została Pani Mecenas Jolanta Krzemińska.

Jolanta Krzemińska – adwokat niemiecka, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Humboldta w Berlinie i Szkoły Prawa Polskiego. W 2014 r. pani Krzemińska ukończyła specjalizację z dziedziny prawa technologii informacyjnych i specjalizuje się w prawie handlu internetowego, tzw. eCommerce, prawie licencjonowania oprogramowania, ochrony danych osobowych oraz praw konsumenta, ochrony praw własności przemysłowej (reprezentacja prawna w przypadku upomnień), prawie dystrybucji oraz dochodzenia wierzytelności, również w kontekście międzynarodowym.

Życzymy udanej współpracy w naszym nowym ekspertem!

8 marca 2016