Nowy rok bez PIT-40 | ECDP Group

Od nowego roku nie będzie możliwe przygotowanie zeznania podatkowego przez pracodawcę na prośbę pracownika

Zespół ECDDP zwraca Państwa uwagę na znaczenie ustawy z 09.03.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy. Nowelizacja ta m.in. uchyliła artykuł 37 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uchylony przepis umożliwiał np. pracownikowi przeniesienie obowiązku sporządzenia zeznania podatkowego na pracodawcę. W tym celu należało w terminie do 10 stycznia złożyć oświadczenie według wzoru PIT-12. W takiej sytuacji płatnik sporządzał zeznanie roczne (PIT-40). W związku z nowelizacją opisane zasady mogły zostać zastosowane po raz ostatni do rozliczeń za rok 2016. Nie będzie możliwe ich zastosowanie w odniesieniu do rozliczenia za rok 2017.

W odniesieniu do rozliczenia za 2017 rok pracownicy mają do wyboru dwie możliwości. Mogą sporządzić samodzielnie własną deklarację podatkową na podstawie PIT-11 otrzymanego od pracodawcy lub wypełnić wniosek o sporządzenie rocznego PIT przez urząd skarbowy, po czym po weryfikacji zeznania rocznego przygotowanego przez urząd skarbowy – zaakceptować je (względnie odrzucić i złożyć zeznanie sporządzone samodzielnie).

29 grudnia 2017