PODATEK AKCYZOWY | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26.11.2018 r., znak: 0111-KDIB3-3.4013.225.2018.1.PJ

Zapłata podatku akcyzowego od wyrobów węglowych utraconych w trakcie transportu oraz wyrobów węglowych uznanych za skradzione

W omawianej interpretacji organ podatkowy uznał, że podmiot, będący finalnym nabywcą węglowym, nie ma obowiązku zapłaty podatku akcyzowego od wyrobów węglowych utraconych w trakcie transportu, w tym także od wyrobów węglowych uznanych za skradzione. Straty powstające podczas przemieszczania nabytych wyrobów węglowych, nie stanowią tym samym ubytków, gdyż nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanej – czynność opodatkowana, tj. sprzedaż wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, ma bowiem miejsce wcześniej, przed dokonaniem tego przemieszczenia

30 listopada 2018