PODATEK AKCYZOWY | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Brak nowości

PROCES LEGISLACYJNY

Projekt z 6.09.2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Nowe zasady opodatkowania akcyzą preparatów smarowych

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym dotyczą w głównej mierze opodatkowania akcyzą preparatów smarowych klasyfikowanych do poz. CN 3403 na podobnych zasadach na jakich opodatkowane akcyzą są obecnie oleje smarowe klasyfikowane do poz. CN 2710. Ponadto zmierzają do uszczelnienia obrotu wyrobami akcyzowymi innymi niż wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, objętymi stawką akcyzy inną niż stawka zerowa i wyeliminowanie nieprawidłowości występujących w obrocie tymi wyrobami (zwłaszcza olejami smarowymi) – poprzez rozszerzenie warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Uzgodnienia/opiniowanie/konsultacje publiczne – 25.09.2018 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308701/katalog/12493602#12493602

28 września 2018