PODATEK AKCYZOWY | ECDP Group

PROCES LEGISLACYJNY

1. Ustanowienie instytucji pośredniczącego podmiotu olejowego oraz zużywającego podmiotu olejowego

Projekt z 13.09.2018 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu olejem opałowym i olejem napędowym przeznaczonymi do celów opałowych, poprzez ustanowienie instytucji pośredniczącego podmiotu olejowego oraz zużywającego podmiotu olejowego. Zużywający podmiot olejowy obowiązany będzie do złożenia uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego.

Planowany termin wejścia w życie 1.01.2019 r.

28.09.2018 r. – konsultacje publiczne.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316402/katalog/12537294#12537294

5 października 2018