28 – 31 października | Akcyza | ECDP Group

PROCES LEGISLACYJNY

1.      Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 2002) w dniu 22.10.2019 r. jako Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. (Dz.U. 2019 poz. 2002).

Rozporządzenie wprowadziło zmianę dotychczasowego przepisu par. 6 pkt 2 rozporządzenia odnoszącego się do kodów CN, tj. „CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99” na następujący „CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90 oraz preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403”. Przedmiotowa zmiana wiąże się z koniecznością dostosowania przepisów rozporządzenia do art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym.

Rozporządzenie weszło w życie w życie 23.10.2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2002/1

2.      Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 2071) w dniu 29.10.2019 r. jako Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego (Dz.U. 2019 poz. 2071).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1.11.2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2071/1

3.      Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 2093) w dniu 30.10.2019 r. jako Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. 2019 poz. 2093).

Przedmiotowa zmiana wiąże się z wprowadzeniem m.in. nowego wzoru deklaracji podatkowej AKC–4/AKC–4zo, począwszy od rozliczenia za listopad 2019 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1.11.2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2093/1

4.      Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 2100) w 30.10.2019 r. jako Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz.U. 2019 poz. 2100).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1.11. 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2100/1

 

4 listopada 2019

Powiązane specjalizacje: