Kompleksowa usługa organizacji konferencji a odliczenie VAT | ECDP Group

Organizujesz konferencje dla pracowników i partnerów? Nie masz pewności, w jakich sytuacjach masz prawo do odliczenia VAT? Przeczytaj naszą analizę jednej z ostatnich interpretacji skarbowych na ten temat.

Zespół ECDDP pragnie poinformować o wydanej 1.09.2017 r., interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (znak: 0114-KDIP4/4012.244.2017.1.AKO). Rozstrzygnięcie dotyczyło spółki, która przeprowadzała konferencje oraz szkolenia związane z jej działalnością, poświęcone pracownikom, partnerom biznesowym oraz podmiotom zewnętrznym. Przygotowanie i obsługa wydarzeń były zlecane firmom zewnętrznym zajmującym się kompleksową organizacją tego typu wydarzeń.

Organ uznał, że usługa organizatora na rzecz Spółki stanowi zasadniczo (z jednym wyjątkiem o którym mowa niżej) usługę kompleksową (złożoną). Na świadczenie złożone składać się może, w szczególności, przygotowanie i zapewnienie odpowiednich zasobów technicznych (np. sal), przygotowanie gadżetów, zaangażowanie członków zespołu obsługi technicznej. Ponadto, elementem złożonej usługi jest także zapewnienie uczestnikom wyżywienia (w tym czasem również napojów alkoholowych) oraz  zakwaterowania. Organ potwierdził, że powyższe świadczenia powinny być opodatkowane w sposób jednolity. Kompleksowej usługi organizacji konferencji nie należy natomiast dzielić na poszczególne świadczenia. W konsekwencji, spółce przysługiwało odliczenie podatku naliczonego od całości świadczeń wskazanych wyżej (w tym w części odpowiadającej wyżywieniu i zakwaterowaniu).

Niemniej, organ zaznaczył, że opisana wyżej usługa kompleksowa nie obejmuje organizacji dla uczestników rozrywek podczas czasu wolnego (w tym przykładowo imprez sportowych, sesji zdjęciowych, spa, wieczornych imprez tanecznych z formułą open baru, występu artysty w ramach atrakcji wieczoru). Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał bowiem, że są to świadczenia odrębne, niepowiązane ściśle z usługą organizacji konferencji/ szkolenia. Ponadto, zdaniem organu, świadczenia polegające na organizacji rozrywek podczas czasu wolnego nie są związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika , a jedynie służą celom osobistym, prywatnym uczestników.  W konsekwencji, w tym zakresie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Odliczenie podatku naliczonego od kompleksowych usług organizacji spotkań (konferencji, szkoleń) jest zagadnieniem kontrowersyjnym. Rozstrzygnięcia organów oraz sądów nie są w tej sprawie jednolite. Przedstawiona interpretacja jest korzystna w zakresie uznania świadczeń noclegowych i gastronomicznych za część usługi kompleksowej. Tym niemniej, w pozostałym zakresie rozstrzygniecie to budzi wątpliwości. W związku z tym, każdy przypadek powinien być przedmiotem odrębnej analizy. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z Departamentu Podatków.

12 grudnia 2017