Podatek od czynności cywilnoprawnych | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku od czynności cywilnoprawnych
(29 kwietnia – 10 maja 2019)

1.      Opodatkowanie umowy cash poolingu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25.04.2019 r., znak 0111-KDIB2-2.4014.51.2019.1.SK

Wnioskodawca należy do międzynarodowej grupy kapitałowej, która planuje wdrożenie zautomatyzowanego systemu zarządzania płynnością finansową (cash pooling). Celem wdrożenia systemu jest ogólna poprawa płynności finansowej poszczególnych uczestników, optymalizacja obciążeń odsetkowych w ramach grupy poprzez centralizację zarządzania płynnością, zmniejszenie kosztów finansowania zewnętrznego, umocnienie pozycji partycypujących w systemie w relacji z bankami dzięki efektowi skali, jak również wzrost efektywności finansowania całej Grupy. Spółka zamierza stać się stroną zawartej w grupie umowy cash poolingu i jednym z uczestników systemu.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy czynności realizowane w ramach uczestnictwa w systemie cash poolingu, w szczególności wpłaty i wypłaty realizowane pomiędzy rachunkiem Spółki a rachunkiem głównym, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej wskazał, że skoro zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki czy też innej czynności tym katalogiem objętej, to tym samym czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania płynnością finansową nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem usługa zarządzania płynnością finansową (umowa cash poolingu), do której zamierza przystąpić Wnioskodawca oraz świadczone w jej ramach czynności nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

13 maja 2019

Powiązane specjalizacje: