Wynajem służbowych aut pracownikom nie uprawnia do zastosowania pełnego odliczenia | ECDP Group

Zespół ECDDP pragnie poinformować, że 10 maja 2017 r. zostało wydane orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 1556/15), którego przedmiotem była kwestia wysokości odliczenia podatku naliczonego w związku z wynajmowaniem przez przedsiębiorcę aut służbowych swoim pracownikom. Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który w swojej działalności wykorzystywał leasingowane auta. Z samochodów korzystali podlegający mu handlowcy, wykonujący czynności służbowe. Przedsiębiorca dopuszczał możliwość używania aut w celach prywatnych, zastrzegł natomiast, że koszt wynajmu będzie równy cenom rynkowym. Wynajmujący chciał w związku z tym odliczyć 100% kwoty podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na eksploatację samochodu, przy czym potwierdził, że dokonuje wszelkich obowiązków ewidencyjnych wynikających z ustawy.

Fiskus uznał, że taka możliwość występowałaby jedynie, gdyby pojazdy wykorzystywane były wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Według organu podatkowego, wynajmowanie aut swoim pracownikom nie pozwala stwierdzić, że pojazdy wykorzystywane byłyby wyłącznie w ten sposób. WSA nie zgodził się z taką interpretacją i przyznał spółce prawo pełnego odliczenia. W opinii sądu, skoro wynajem pracownikom samochodu jest odpłatny, spółce przysługuje prawo do pełnego odliczenia. Z wyrokiem WSA nie zgodził się NSA uchylił wyrok WSA i oddalił skargę. W związku z tym, że orzeczenie zostało wydane stosunkowo niedawno, nie zostało jeszcze wydane jego pisemne uzasadnienie. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że orzeczenie jest kontrowersyjne. Wynajęcie samochodu swoim pracownikom nie stanowi większej różnicy od wynajmowania go klientom i jak najbardziej mieści się w granicach prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zdaniem NSA, w opisanej sytuacji możliwe będzie zastosowanie wyłącznie 50% odliczenia podatku naliczonego. Będziemy Państwa informować jak tylko dla wskazanego orzeczenia zostanie opublikowane pisemne uzasadnienie.

20 czerwca 2017