Zmiany w akcyzie dla biznesu | ECDP Group

1.      Zwolnienie od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30.07.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.127.2019.1.AMS

Wnioskodawca zajmuje się wytwarzaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją i obrotem ciepła, wykorzystując w swojej działalności wyroby węglowe, wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy o podatku akcyzowym. Wnioskodawca zamierza skorzystać ze zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych określonego w art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym ze względu na fakt, że jest zakładem energochłonnym i jako przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające ciepło odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest objęta obowiązkiem nabycia i umorzenia świadectw efektywności energetycznej.

Organ podatkowy wskazał, że zużywając wyroby węglowe do celów opałowych, a także wypełniając łącznie definicję zakładu energochłonnego oraz podmiotu zobowiązanego, uzyskującego i przedstawiającego do umarzenia Prezesowi URE świadectwo efektywności energetycznej, Wnioskodawca będzie uprawniony do nabycia wyrobów węglowych w ramach zwolnienia od akcyzy przewidzianego w art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym.

12 sierpnia 2019