Podatek od nieruchomości | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku od nieruchomości
(15 – 19 kwietnia 2019)

1.      Wejście w życie uchwały gminnej w sprawie stawek podatkowych.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19.03.2019 r., sygn. akt II FSK 928/17

Sąd wyjaśnił, że w kolejnym roku podatkowym mogą obowiązywać albo nowe stawki – o ile zostanie podjęta uchwała, w znaczeniu obejmującym również jej prawidłową publikację – albo stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, jeśli taka uchwała nie zostanie podjęta.

Brak jest normatywnych podstaw, aby w ciągu roku podatkowego obowiązywały dwie różne stawki podatku od nieruchomości.

W zaistniałym stanie faktycznym uchwała rady gminy została podjęta przed końcem 2010 r. jednak weszła w życie dopiero w 2011 r. – po odpowiednim vacatio legis. W związku z powyższym sąd uznał, że nowo uchwalone stawki podatku od nieruchomości nie mogą obowiązywać w 2011 roku.

19 kwietnia 2019

Powiązane specjalizacje: