Podatkowy Brunch z ECDDP – Ordynacja Podatkowa | ECDP Group

Szanowni Państwo,

świadomi tego, jakie zakłopotanie wśród przedsiębiorców wywołać mogą wprowadzane obecnie oraz planowane zmiany w ustawach, zapraszamy serdecznie do zapoznania się z nowym produktem ECDDP – Podatkowymi brunchami.

Podczas tych cyklicznie organizowanych spotkań nasi doradcy pokrótce omawiać będą najciekawsze zagadnienia podatkowo-prawne.

Przedmiotem najbliższych Podatkowych brunchy będzie ordynacja podatkowa, a prowadzący spotkania Dyrektor Departamentu Postępowań Podatkowych – Adrian Artowicz poruszy m.in. następujące tematy:

  • nowe zasady dotyczące odsetek od zaległości podatkowych;
  • zapłata podatku za podatnika przez inny podmiot;
  • nadpłata po stronie płatnika – wykazanie poniesienia ciężaru ekonomicznego;
  • uchylenie obowiązku składania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty;
  • zmiany w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania spółek;
  • nowe regulacje dotyczące pełnomocnictw;
  • doręczanie pism przez organ podatkowy;
  • wymogi formalne dotyczące podań;
  • reprezentacja w trakcie kontroli podatkowej.

Terminy i miejsca spotkań:

14.03.2016 r. – Warszawa, Hotel Mercure Warszawa ****

05.04.2016 r. – Sopot, Hotel Haffner ****

11.04.2016 r. – Kraków, Qubus Hotel ****

Prowadzący Adrian Artowicz, Dyrektor Departamentu Postępowań Podatkowych ECDDP
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego (Uniwersytet Warszawski, University of Cambridge).
Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo – administracyjną. Wykładowca problematyki podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług.

Koszt uczestnika za 1 osobę – 140 zł brutto

cena obejmuje koszt brunchu

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowych informacji udziela:

Beata Mietła
e-mail: beata.mietla@ecddp.pltel.: +48 12 622 86 05,
fax: +48 12 622 86 66

23 lutego 2016