Przy licencji VAT należny jest z chwilą wdrożenia programu u klienta | ECDP Group

Zespół ECDDP pragnie poinformować, że 5.09.2017 r. został wydany wyrok NSA sygn. akt I FSK 2319/15, z którego wynika, że w przypadku udzielenia licencji na oprogramowanie komputerowe obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi, tj. w momencie wdrożenia programu u klienta (do wyroku nie opublikowano jeszcze pisemnego uzasadnienia).

Sprawa dotyczyła Spółki, która dokonuje sprzedaży licencji na oprogramowanie komputerowe. Spółka wykonuje czynności konfiguracyjne, po zakończeniu których program jest gotowy do użycia przez Klienta. Licencja obowiązuje od momentu zakończenia prac konfiguracyjnych do momentu określonego w zamówieniu albo przez czas nieokreślony. Wynagrodzenie płatne jest po zakończeniu konfiguracji.

Spółka zapytała organ interpretacyjny czy prawidłowo rozpoznaje moment powstania obowiązku podatkowego z chwilą zakończenia prac konfiguracyjnych programu.

Organ podatkowy uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Wskazał, że usługa licencyjna polega na udzieleniu prawa do korzystania z programu komputerowego przez umówiony okres, a więc że jest to świadczenie zbliżone do umowy najmu/dzierżawy. Usługi te zaspokajają interes odbiorcy w sposób trwały pod względem czasowym i funkcjonalnym. Zdaniem organu jest to usługa ciągła, a momentem wykonania usługi jest w takim przypadku dzień zakończenia umowy.

Sprawa miała swój finał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ten uznał, że do wykonania usługi dochodzi z chwilą udzielenia licencji i zakończenia prac wdrożeniowych. Po tych czynnościach Spółka nie dokonuje żadnych dodatkowych czynności. Sąd uznał zatem, że w tym przypadku nie jest wykonywana usługa ciągła, tylko jednorazowa, niezależnie od okresu na jaki licencja zostanie udzielona.

 

Będziemy Państwa informować w przypadku pojawienia się pisemnego uzasadnienia tego orzeczenia.

9 października 2017

Powiązane specjalizacje: