Raportowania cen transferowych | ECDP Group

W dniu 23 września 2019 r.  na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczone zostało przypomnienie o opublikowanej we wrześniu 2018 r.  informacji Departamentu Cen Transferowych i Wycen w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz z podmiotami, które mają siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową – CIT-TP/PIT-TP).

Wymienione obowiązki sprawozdawcze zostały wprowadzone ustawą z  9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1932).

Celem raportowania PIT-TP i CIT-TP jest pozyskanie przez administrację podatkową od podatników wybranych informacji dla potrzeb analizy ryzyka w zakresie cen transferowych, w szczególności w celu zwiększenia efektywności typowania podatników do kontroli.

Począwszy od transakcji realizowanych w 2017 r., podatnicy zobowiązani są do składania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP. Termin złożenia uproszczonych sprawozdań wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września br. w zakresie transakcji realizowanych w 2018 roku.

Zagadnienia zawarte w niniejszej informacji pozostają aktualne także w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych w zakresie CIT-TP/ PIT-TP za rok 2018.

Podkreślić należy, że MF zastrzega, że pytania i odpowiedzi zawarte w publikowanym dokumencie mają jedynie charakter informacyjny, a zatem nie stanowią ani interpretacji, ani ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Link do dokumentu.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z Wyjaśnieniami MF („Obowiązywanie przepisów o cenach transferowych w 2018 i 2019 – wyjaśnienia do artykułu DGP”) za 2018 rok – niezależnie od dokonanego wyboru stosowania regulacji w zakresie dokumentacji cen transferowych – składane jest uproszczone sprawozdanie na formularzu CIT/TP (jeśli na podstawie przepisów obowiązujących w 2018 roku taki obowiązek u podatnika powstał).

Wyjaśnienia do artykułu DGP.

 

25 września 2019

Powiązane specjalizacje: