Rok podatkowy inny aniżeli rok kalendarzowy | ECDP Group

Rok podatkowy inny aniżeli rok kalendarzowy – możliwy trzymiesięczny termin na wykonanie obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 555; dalej rozporządzenie) stosuje się wyłącznie do terminów upływających w 2018 r. lub 2019 r.

Mocą rozporządzenia Minister Finansów wydłużył do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego ustawowe terminy wyznaczone do wywiązania się z obowiązków z zakresu:

  • sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o PDOP,
  • złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 9a ust. 7 ustawy o PDOP,
  • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania (CIT/TP), o którym mowa w art. 27 ust. 5 ustawy o PDOP.

W przypadku, gdy rok podatkowy 2018 zakończył się dnia 31 października 2019 r. lub w miesiącach późniejszych, przedłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji podatkowej, złożenie oświadczenia i uproszczonego sprawozdania CIT/TP nie będzie miało zastosowania, jako że termin na dokonanie ww. czynności nie mija w 2018 ani w 2019 roku, a w roku 2020. W takich przypadkach podatnika wiąże termin ustawowy, tj. do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego.

6 grudnia 2019

Powiązane specjalizacje: