Split payment – przesunięto termin wejścia w życie | ECDP Group

Mechanizm tzw. podzielonej płatności wejdzie w życie dopiero od połowy roku.

Zespół ECDDP pragnie poinformować, że 15.12.2017 r. przekazany został do podpisu prezydenta rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Sejm zaakceptował wprowadzone przez Senat poprawki dotyczące m.in. terminu wejścia w życie mechanizmu tzw. podzielonej płatności. Data została przesunięta z 1 kwietnia na 1 lipca 2018 r. ze względu na konieczność dostosowania systemów IT przez banki do wprowadzanego mechanizmu. Przyjęte poprawki zakładają ponadto, że nie tylko banki i SKOK-i będą mogły stosować mechanizm tzw. podzielonej płatności. Do stosowania go będą miały prawo wszystkie instytucje działające na podstawie ustawy o usługach płatniczych.

Wprowadzany mechanizm zakłada przelewanie przez nabywcę kwoty netto na rachunek bieżący  sprzedawcy oraz równowartości podatku VAT na specjalne konto (rachunek VAT). Możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT będzie ograniczona jedynie do płatności podatku VAT kontrahentom czy regulowania zobowiązań VAT w rozliczeniach z urzędem skarbowym. Nowelizacja przewiduje, że zastosowanie mechanizmu „split payment” przez podatnika będzie dobrowolne.

29 grudnia 2017