Tax&Roll | nowości w podatku od czynności cywilnoprawnych | ECDP Group

Sprawdź, co istotnego wydarzyło się w minionym tygodniu w zakresie wyroków sądowych, interpretacji podatkowych i procesu legislacyjnego.

Pobierz cały #PodatkowyPrzeglądTygodnia nr 131

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Skutki podatkowe zakupu ciągnika rolniczego przez rolnika ryczałtowego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29.04.2021 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.51.2021.1.JS

Wnioskodawca zakupił ciągnik rolniczy na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Zarówno Wnioskodawca, jak i sprzedający prowadzą gospodarstwa rolne i korzystają ze statusu rolnika ryczałtowego. Sprzedający w momencie dokonania transakcji był podatnikiem zwolnionym z podatku od towarów i usług. Ciągnik rolniczy był wykorzystywany przez sprzedającego do działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Zarówno Wnioskodawca jak i sprzedający są podmiotowo zwolnieni z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ustawy o VAT.
Wnioskodawca powziął wątpliwość czy w związku z zawarciem ww. umowy powinien zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnej.
Organ podatkowy ocenił, że Wnioskodawca nie jest zobligowany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu opisanego zdarzenia, gdyż czynność ta jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jednoznacznie wynika, iż wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ma miejsce wówczas, gdy z tytułu danej czynności cywilnoprawnej (czyli w analizowanej sytuacji będzie to czynność nabycia ciągnika rolniczego) jedna ze stron czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona. Skoro sprzedający z tytułu omawianej transakcji jest zwolniony z podatku od towarów i usług, to transakcja nabycia ciągnika rolniczego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym – jeżeli opisana transakcja jest objęta uregulowaniami ustawy o VAT – Wnioskodawca nie jest zobligowany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu opisanego zdarzenia, gdyż czynność ta jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

PROCES LEGISLACYJNY
Brak interesujących zagadnień z perspektywy Klientów.

11 maja 2021

Powiązane specjalizacje: