VAT – podzielona płatność (split payment) | ECDP Group

Zespół ECDDP informuje, że 1 sierpnia 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się zmodyfikowany projekt ustawy wprowadzającej tzw. mechanizm split payment. Przypomnijmy, że mechanizm split payment polega na podzieleniu płatności w ten sposób, iż wartość netto za sprzedany towar lub usługę wpływać będzie bezpośrednio na konto sprzedawcy, natomiast wartość podatku VAT na oddzielne, utworzone specjalnie do tego celu konto bankowe, z którego następnie będą regulowane zobowiązania podatkowe podatnika. Co istotne rzeczony mechanizm będzie stosowany nieobowiązkowo.

Zgodnie z treścią zmodyfikowanego projektu, nowe przepisy mają wejść w życie od 1 kwietnia 2018 r., a nie, jak planowano poprzednio, z początkiem przyszłego roku. Pozostałe istotne zmiany wprowadzone do projektu to:

  • skrócenie terminu na uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy z 90 do 60 dni;
  • wykreślenie zakazu uwolnienia środków w trakcie trwania kontroli ze strony;
  • możliwość utworzenia jednego rachunku VAT dla wszystkich kont posiadanych przez podatnika w danym banku;
  • możliwość zapłaty VAT ze środków zgromadzonych na koncie VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silnikowych oraz w ramach faktoringu;
  • rozszerzenie mechanizmu split payment na instytucje płatnicze;
  • wykreślenie zapisu dotyczącego przejęcia pieniędzy z rachunku VAT, w przypadku wykreślenia podatnika z rejestru;
  • możliwość umownego ustalenia zasad oprocentowania rachunku VAT między podatnikiem a bankiem.

Podajemy link do zmienionego projektu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12298259/12432705/12432706/dokument301915.pdf

O dalszych postępach w pracach nad ww. projektem będziemy Państwa na bieżąco informować.

9 sierpnia 2017