Wsparcie finansowe dla średnich przedsiębiorstw z PARP-u | ECDP Group

Bezzwrotne dotacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła program bezzwrotnych dotacji na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorców.

Kwota dofinansowania uzależniona jest od poziomu zatrudnienia  i liczby miesięcy (maks. 3). Maksymalne dofinansowanie może wynieść nawet 429 827, 49 złotych.

Dofinansowanie może otrzymać średni przedsiębiorca, który:

  • na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.,
  • prowadził działalność gospodarczą na dzień 31.12.2019 r.,
  • nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej na dzień 31.12.2019 r.

Średnim przedsiębiorcą jest podmiot zatrudniający mniej niż 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro z tym, że poziom zatrudnienia nie może być mniejszy niż 50 pracowników a  roczny obrót lub suma bilansowa musi wynosić co najmniej 10 milionów euro.

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek. Nabór wniosków rozpoczął się 15.06.2020 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym do 31.07.2020 r. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku.

Osoby zainteresowane wsparciem prosimy o kontakt.

Joanna Szlęzak-Matusewicz: joanna.matusewicz@ecdpgroup.com; tel. 501769291

lub Konrad Bartuzel: Konrad.bartuzel@ecdpgroup.com; tel. 515031858

 

23 czerwca 2020

Powiązane specjalizacje: