Wydarzenia marketingowe a koszty reprezentacji | ECDP Group

Czy wydatki ponoszone na organizację wydarzeń marketingowych mogą zostać przez spółkę  zaliczone do kosztów uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych? Na ten temat wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji  Skarbowej  w interpretacji indywidualnej z 14 maja br. (znak: 0111-KDIB1-1.4010.123.2018.1.BS).

W stanie faktycznym spółka wskazała, że ponosi koszty związane z organizacją wydarzeń marketingowych w których uczestniczą obecni i potencjalni klienci spółki. Wydarzenia marketingowe są kierowane zarówno do otwartego jak i wyselekcjonowanego kręgu klientów. Organizowane wydarzenia odbywają się zarówno w salonach należących do spółki jak i w restauracjach, miejscach przystosowanych do imprez plenerowych. Spółka ponosi wydatki obejmujące m.in.: koszty zaproszeń, usług cateringowych, koszty gadżetów z nazwą wydarzenia oraz logo firmy, przygotowaniem materiałów informacyjnych, organizacją nagłośnienia i oprawy muzycznej (w tym występ zespołu/artysty), koszty udziału konferansjera, koszty reklamy w mediach, wynagrodzenia hostess, przygotowania odzieży z logo czy wynajmu wyposażenia.

Organ podatkowy rozstrzygając analizowaną sprawę wskazał, że wydatki, jakie spółka ponosi w związku z organizacją wydarzeń dla wyselekcjonowanych klientów, noszą znamiona wydatków reprezentacyjnych (wydatków wyłączonych z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP). Spółka poprzez organizowanie tych wydarzeń kreuje zdaniem organu swój wizerunek, tworzy wśród wybranych kontrahentów wrażenie podmiotu profesjonalnego, partnera biznesowego godnego zaufania, kształtuje prestiż i pozytywne postrzeganie swojej firmy przez klientów. Z kolei wydatki na organizację wydarzeń dla szerszego kręgu klientów (wydarzenia dla obecnych i potencjalnych klientów organizowane w salonie spółki) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki jako koszty promocji i reklamy.

 

25 lipca 2018