Wyjaśnienia dotyczące informacji TPR-C i TPR-P | ECDP Group

Konsultacje podatkowe – wyjaśnienia dotyczące informacji TPR-C i TPR-P

Dnia 6 maja 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało informację o rozpoczęciu konsultacji podatkowych dotyczących projektu dokumentu „Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r.” Konsultacje podatkowe potrwają do 22 maja 2020 r.

Konsultacje podatkowe mają na celu wyjaśnienie wątpliwości dotyczących sporządzania informacji o cenach transferowych. W celu ułatwienia podatnikom sporządzenia tej informacji Ministerstwo Finansów przygotowało projekt dokumentu „Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r.”.

Propozycje opinii, wniosków i uwag do projektu wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem (w wersji edytowalnej) należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2020 r. w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

Poniżej link do strony MF zawierający odesłanie do szczegółowych wyjaśnień w sprawie konsultacji [pdf] oraz aktualny projekt dokumentu „TPR Pytania i odpowiedzi_projekt” [pdf]

Link tutaj.

7 maja 2020