Wyrok WSA w montażu urządzeń AGD w zabudowie kuchennej | ECDP Group

Wykańczanie mieszkań pod klucz to częsta praktyka przy nabywaniu lokali mieszkalnych. Doprowadzenie lokalu do stanu pełnej używalności bez konieczności samodzielnego wykonywania prac to ogromny komfort i wygoda. Dlatego też coraz więcej firm oferuje ww. usługi. Znaczna część usług związanych z pełnym przygotowaniem lokalu do zamieszkania korzysta z preferencyjnej 8 % stawki podatku VAT (na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT). Przy czym stawka ta, zdaniem WSA w Gdańsku, nie obejmuje montażu urządzeń AGD w zabudowie kuchennej.

17.07.2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku I SA/Gd 532/18 stwierdził, że montaż trwałej zabudowy kuchennej wraz ze sprzętem AGD nie jest usługą złożoną.

Sąd rozpoznawał skargę spółki, która toczyła spór z organem podatkowym odnośnie zastosowania obniżonej stawki podatku VAT na usługę wykańczania mieszkań „pod klucz”. Zdaniem sądu, montaż trwałej zabudowy kuchennej wraz ze sprzętem AGD nie jest usługą złożoną. W uzasadnieniu sąd wskazał: „że sprzęt AGD stanowi element wyposażenia mebli kuchennych, do montażu którego nie są wykorzystane w sposób istotny elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego”. Swoją tezę sąd oparł w dużej mierze na pojęciu usługi kompleksowej wskazując, że : „jedno świadczenie występuje w przypadku, gdy co najmniej dwa elementy albo co najmniej dwie czynności dokonane przez podatnika są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie tylko jedno nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny”. Sąd nie podzielił zdania skarżącej, która wskazywała na nierozłączność i złożoność takiej usługi i podsumowując stwierdził : „(…) to w odniesieniu do montażu trwałej zabudowy kuchennej wraz ze sprzętem AGD nie można mówić o usłudze złożonej, której wiodącym elementem byłaby usługa montażu zabudowy kuchennej. Obie czynności należy postrzegać jako odrębne i niezależne.”

To niezwykle istotny wyrok, który może mieć duże znaczenie w kontekście działalności usług firm zajmujących się kompleksowym przygotowaniem mieszkań dla nowych lokatorów.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z departamentu podatków pośrednich.

 

13 sierpnia 2018