Wzory dokumentów elektronicznych TPR | ECDP Group

W dniu 18 lipca 2019 r.  na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C).

Informacja o cenach transferowych (TPR-P/TPR-C) przekazywana jest przez podmioty do tego zobowiązane (na podstawie art. 11t ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 23zf ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) Szefowi KAS w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r.

WAŻNE (!) – Przepisy dotyczące informacji o cenach transferowych (TPR) stosuje się do lat podatkowych rozpoczynających się po 1 stycznia 2019 roku, a za 2018 rok – niezależnie od dokonanego wyboru stosowania regulacji w zakresie dokumentacji cen transferowych – składane jest uproszczone sprawozdanie na formularzu CIT/TP lub PIT/TP (jeśli na podstawie przepisów obowiązujących w 2018 roku taki obowiązek u podatnika powstał).

Link do wzorów dokumentów elektronicznych TPR opublikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

23 lipca 2019

Powiązane specjalizacje: