Zakup biletów lotniczych od pośredników bez podatku u źródła | ECDP Group

Zespół ECDDP pragnie poinformować o stanowisku Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, wyrażonym w interpretacji indywidualnej z 6.09.2016 r. (znak ILPB4/4510-1-158/16-5/DS), dotyczącym braku obowiązku poboru podatku u źródła w związku z zakupem biletów lotniczych za pośrednictwem agenta działającego na terytorium Polski.

 

W przedmiotowej interpretacji organ podatkowy przyznał rację wnioskodawcy, wskazując, że zakup biletów lotniczych zagranicznych linii lotniczych za pośrednictwem krajowego agenta (którego, zdaniem wnioskodawcy, można uznać za niezależnego przedstawiciela zagranicznych przewoźników lotniczych) nie rodzi konieczności poboru przez nabywcę biletów podatku u źródła. W uzasadnieniu wydanej interpretacji czytamy, że agenta, za pośrednictwem którego nabywane są bilety lotnicze, uznawanego za niezależnego przedstawiciela linii lotniczych nie traktuje się jak zagranicznego zakładu tych linii (jego działalność nie skutkuje powstaniem zagranicznego zakładu w myśl postanowień właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania). Wobec powyższego, w ocenie organu podatkowego, wypłata środków pieniężnych na rzecz agenta będącego polskim rezydentem podatkowym z tytułu nabycia biletów lotniczych, nie stanowi należności licencyjnych o jakich mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z Departamentu Podatków.

25 października 2016