Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej w przypadku budynków na cudzym gruncie | ECDP Group

 

Zespół ECDDP zwraca ponadto Państwa uwagę, na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20.09.2016 r., znak: IBPB-1-2/4510-643/16-2/JP, w której wskazano, że budynek użytkowy wybudowany na wydzierżawionej nieruchomości gruntowej nie może być amortyzowany przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej na podstawie art.16j ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o PDOP).

 

Organ podatkowy uznał, że budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie stanowią odrębny środek trwały (art.16a ust.2 pkt 2 ustawy o PDOP). Jest to odrębnie wyszczególniona kategoria środków trwałych w opozycji do tzw. inwestycji w obcy środkach trwałych. Wobec tego należy przyjąć, że czym innym jest kategoria środków trwałych pod nazwą „inwestycja w obcych środkach trwałych”, a czym innym kategoria środków trwałych pod nazwą „budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie”. Zakresy tych pojęć zostały ustawowo rozłączone. Oznacza to, że budowle i budynki wybudowane na cudzym gruncie  nie mogą być uznane za inwestycje w obcym środku trwałym. Zatem, w odniesieniu do budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie nie można zastosować indywidualnych stawek amortyzacyjnych na podstawie art.16j ust. 4 ustawy o PDOP.

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z departamentu podatków: biuro@ecddp.pl

15 listopada 2016