Zmiany w kwestii odliczania podatku od importu towarów | ECDP Group

 

Zespół ECDDP chciałby poinformować Państwa o interpretacji z dnia 11.03.2016 r. (znak. IPPP3/4512-1040/15-4/KT) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. W przywołanej interpretacji organ podatkowy wskazał, że co do zasady prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w przypadku, gdy dokonywane przez nich zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć można więc podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Zdaniem organu taka sytuacja nie ma miejsca w przypadku gdy zgłoszenie celne jest dokonywane przez spółkę, która świadczy usługi transportowe magazynowania itp., i w związku z tym jako przewoźnik importuje towary, w stosunku do których nie jest właścicielem. Uiszczony przez tego przewoźnika należny podatek z tytułu importu towarów nie będzie zdaniem organu stanowił u niego podatku naliczonego i nie będzie podlegał odliczeniu.

 

Organ wskazał, że te same zasady w kwestii odliczania podatku naliczonego powinny dotyczyć wszystkich podmiotów, które w rozumieniu przepisów celnych mogą być uznane za dłużników i zobowiązane do uiszczenia należnego podatku VAT z tytułu importu towarów (np. przedstawiciel pośredni, agencja celna, osoba usuwająca towar spod dozoru celnego, przewoźnik, podmiot dokonujący importu towarów na rzecz innych podmiotów itp.).

 

Dotychczas można było zauważyć jednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii istnienia prawa do odliczenia VAT naliczonego od importu towarów w sytuacji gdy podmiot występujący jako importer nie jest właścicielem towarów. Zmiana stanowiska wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. C-187/14 DSV Road A/S. W wyroku tym Trybunał wskazał, że przesłanka, jaką jest związek importowanych towarów z transakcjami opodatkowanymi podatnika jest spełniona jedynie wówczas, gdy koszt świadczeń powodujących naliczenie podatku przy imporcie towarów jest włączony w cenę poszczególnych transakcji objętych podatkiem należnym lub w cenę towarów lub usług świadczonych przez podatnika w ramach jego działalności gospodarczej.

25 października 2016