Firma na Słowacji – jak założyć spółkę na Słowacji | ECDP Group

Firma na Słowacji

Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, większość inwestorów szuka sposobu na obniżenie wszelkich kosztów związanych z działalnością firmy. Coraz więcej przedsiębiorców rozważa w związku z tym alternatywę w postaci przeniesienia firmy lub rozszerzenia jej działalności o kraje oferujące korzystniejsze warunki, tak pod względem obciążeń fiskalnych i administracyjnych, jak również kosztów pracy.

Jest to tym łatwiejsze, że obowiązujące w Unii Europejskiej zasady umożliwiają swobodny przepływ kapitału, towarów oraz świadczonych usług. Z tego względu, a także biorąc pod uwagę korzystne położenie geograficzne, coraz więcej polskich przedsiębiorców szuka informacji na temat tego, jak założyć spółkę na Słowacji. Wybór ten wynika z faktu, że kraj ten oferuje niezwykle korzystne warunki jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. (słowacka s.r.o.).

S.r.o. funkcjonuje podobnie jak polski odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę może założyć nawet jedna osoba (wspólnik), który wnosi do niej swój kapitał zakładowy. Czas założenia spółki na Słowacji mieści się w granicach od dwóch do trzech tygodni i wymaga mniej formalności niż ma to miejsce w Polsce.

Jak założyć spółkę na Słowacji?

Wbrew pozorom założenie spółki s.r.o. jest na Słowacji bardzo proste, zwłaszcza dla obywateli Unii Europejskiej. Jedynymi wymaganiami pod tym względem jest posiadanie statusu osoby pełnoletniej oraz wpisu o niekaralności z polskiego rejestru karnego. Dodatkowo założyciel firmy nie może w żaden sposób zalegać z podatkami oraz innymi należnościami publicznoprawnymi na terytorium Słowacji. W zasadzie należy więc posiadać pełną zdolność cywilnoprawną.

Firma na Słowacji – jakie korzyści?

Benefitów płynących z założenia spółki s.r.o. na Słowacji jest wiele. Do najważniejszych z pewnością można zaliczyć o wiele łagodniejsze prawo w stosunku do dyrektora spółki, zwłaszcza jeśli chodzi o jego odpowiedzialność za długi.

W przeciwieństwie do polskiego prawa, według którego członkowie zarządu spółki są odpowiedzialni zarówno za zobowiązania o charakterze publicznoprawnym (wszelkiego rodzaju składki ZUS, NFZ, podatki itd.), jak i cywilnoprawnym (np.: nieopłacony towar), w spółce słowackiej odpowiedzialność dyrektora jest o wiele mniejsza. Przede wszystkim nie dotyczy go odpowiedzialność za zobowiązania spółki, natomiast jeśli chodzi o odpowiedzialność podatkową, odpowiada on za nią dopiero wtedy, gdy zostanie udowodniona mu wina umyślna odnośnie do ich niepłacenia, co w praktyce rzadko ma miejsce i jest dodatkowo bardzo trudne do udokumentowania. Takie zapisy prawne sprawiają, że prywatny majątek dyrektora spółki nie jest tak narażony jak ma to miejsce w Polsce.

Kolejną bardzo ważną korzyścią jeśli chodzi o założenie spółki na Słowacji są zdecydowanie niższe podatki. Przykładowo, podatek VAT wynosi na Słowacji 20%, natomiast limit zwolnionego z VAT-u obrotu jest wyższy od tego w Polsce i wynosi prawie 50 tysięcy euro. Również podatek od zysków spółki (odpowiednik CIT) jest na Słowacji korzystniejszy. Co więcej słowackie prawo nie nakłada podatku od dywidendy wypłacanej wspólnikom – osobom prawnym, a stawka podatku od dywidendy dla osób fizycznych wynosi zaledwie 7%.

Warto też wspomnieć, że słowackie prawo dotyczące spółek jest o wiele mniej sformalizowanej niż ma to miejsce w Polsce, a przez to o wiele bardziej przyjazne przedsiębiorcom. Można to zauważyć na przykład w takich aspektach, jak o wiele szerszy niż w Polsce katalog związany z kosztami uzyskania przychodu oraz odliczenia VAT. Również obciążenia ubezpieczeniowe i pracownicze są zdecydowanie niższe niż w Polsce. Taki stan rzeczy wynika m.in. ze słowackiej tendencji do pobudzania gospodarki oraz stosunkowo nowymi przepisami w obrębie niektórych rodzajów działalności.

Zapraszamy do kontaktu