Unikanie podwójnego opodatkowania | ECDP Group

Unikanie podwójnego opodatkowania

Posiadamy obszerną wiedzę z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. Wychodzimy naprzeciw krajowym i zagranicznym firmom, które chcą skutecznie rozwijać swoją działalność na rynkach międzynarodowych. Naszych specjalistów wyróżnia biegłe poruszanie się po regulacjach umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu oraz przepisach konwencji międzynarodowych. Realizujemy plany ekspansji przedsiębiorstwa w ujęciu globalnym.

Co oferujemy?

 • badanie przesłanek prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski jako zakład
 • wskazywanie sposobu opodatkowania zysków zakładu prowadzonego na terytorium Polski
 • precyzowanie obowiązków związanych z prowadzeniem zakładu
 • ocenę uznania działalności podmiotu zagranicznego jako stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
 • wskazanie ryzyka i konsekwencji ewentualnego błędnego niezidentyfikowania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski lub prowadzenia tej działalności w formie zakładu
 • pomoc w prowadzeniu efektywnej działalności gospodarczej w obcych reżimach podatkowych (poprzez oddziały lub spółki zależne)
 • pomoc w ustalaniu metod unikania podwójnego opodatkowania i wybór najkorzystniejszej metody
 • wyjaśnianie przyczyn podwójnego opodatkowania
 • przybliżanie zasad przy wyznaczaniu roszczeń podatkowych (zasada rezydencji, zasada źródła, zasada terytorialności, zasada obywatelstwa)
 • asysta przy rozliczaniu przychodów osiąganych w różnych krajach
 • inicjowanie i prowadzenie procedury wzajemnego porozumiewania, która może być skutecznym sposobem na uniknięcie podwójnego opodatkowania
 • bieżące doradztwo w zakresie stosowania krajowych i międzynarodowych regulacji podatkowych
 • międzynarodowe planowanie podatkowe
 • doradztwo w zakresie korzystnego wypłacania dywidend, odsetek i należności licencyjnych
 • sporządzanie opinii i analiz podatkowych
 • szkolenia z zakresu międzynarodowych regulacji podatkowych
 • pomoc w rozliczaniu podatku u źródła
 • praktyczne szkolenia branżowe

Zapraszamy do kontaktu