Sąd zbada, czy przejęcie Polski Press przez Orlen ograniczy konkurencję | ECDP Group

Na pierwszym planie głośnej sprawy przejęcia przez PKN Orlen spółki medialnej Polska Press jest kwestia wolności oraz niezależności lokalnej prasy i jej ewentualnego upolitycznienia. Niemniej istotą tej sprawy jest ochrona konkurencji rynku prasy. Sąd rozpatrujący odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich będzie więc badał, czy koncentracja Orlenu i Polska Press spowoduje, że konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.

5 lutego 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję udzielającą zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy Orlen SA kontroli nad Polska Press sp. z o.o. (…)

Wydaną decyzję zaskarżył do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO). Wskutek zaskarżenia decyzja Prezesa UOKiK nie mogła stać się ostateczna, zatem koncentracja nie została definitywnie zatwierdzona. W takim stanie rzeczy Orlen nie powinien wpływać na Polska Press, bowiem mogłoby to naruszyć konkurencję na rynku. Dopiero rozstrzygnięcie sądu zakończyłoby proces koncentracji.

Pełna treść artykułu dostępna jest tutaj.

Autor komentarza: Paweł Terpiłowski, radca prawny, kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

20 kwietnia 2021