Umowa cash poolingu w kosztach i przychodach podatkowych | ECDP Group

System cash poolingu wykorzystywany jest coraz częściej jako alternatywa dla kredytów bankowych. Polega on na transferze środków pomiędzy rachunkami uczestników, a rachunkiem głównym, zarządzanym przez tzw. pool leadera.

  • Mechanizm pozwala na obniżenie zadłużenia zewnętrznego podmiotów należących do grupy. Polega na konsolidacji środków pieniężnych uczestników na jednym wspólnym koncie, którym zarządza pool leader (może nim być jeden z podmiotów wchodzący w skład grupy kapitałowej). Zgromadzone środki rozdziela się następnie na konta uczestników, u których występuje niedobór środków – wyjaśnia Przemysław Szwed, ekspert Grupy ECDP.

Cały komentarz na stronie: www.podatki.egospodarka.pl

3 kwietnia 2018