Akcyza: panele fotowoltaiczne na dachu firmy | ECDP Group

Fotowoltaika również dla firm

W ostatnim czasie fotowoltaika zyskała dużo na popularności dzięki obniżeniu kosztów założenia panali słonecznych oraz efektywności modułów słonecznych. Początkowo w panele fotowoltaiczne inwestowali właścicieli domów, ale z czasem do takiego rozwiązania przekonali się także przedsiębiorcy. Wytwarzanie energii elektrycznej przez przedsiębiorcę skutkuje natomiast powstaniem nowych obowiązków w podatku akcyzowym. Energia elektryczna stanowi bowiem wyrób akcyzowy i w związku z tym podlega opodatkowaniu.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania jest zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną, który wyprodukował tę energię. W przypadku energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z dniem zużycia energii elektrycznej (art. 11 ust. 1 pkt ustawy).

Autor: Konrad Bartuzel, radca prawny i konsultant podatkowy w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

Artykuł dla Rzeczpospolitej dostępny tutaj.

13 września 2020