Błędy w prawie, czyli tarcza 4.0. | ECDP Group

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Aktualne przepisy budzą wątpliwości, czy na pewno przesunięto wszystkie obowiązki w zakresie MDR do dnia 30 czerwca 2020 r., to w projekcie tarczy 4.0 podzielono schematy na transgraniczne (raportowanie do 30 czerwca 2020 r.) oraz na krajowe, których obowiązek raportowania będzie uzależniony od trwania stanu epidemii COVID-10. A więc terminy krajowych schematów podatkowych nie rozpoczynają się na ten moment, a rozpoczęte kwalifikują się do zawieszenia ich od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Nie budzi wątpliwości fakt, iż przesunięcie obowiązków raportowania jest korzystne dla przedsiębiorców, ale dla osób, które nie śledzą zmian warto zauważyć, że Polska wprowadzając przepisy unijne w tym zakresie nałożyła na polskich podatników dodatkowe obowiązki, tj. właśnie raportowanie krajowych schematów podatkowych.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Nowa wersja tarczy antykryzysowej, przewiduje uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne dla przedsiębiorców, którzy podczas epidemii doznali problemów finansowych. Czas na procedurę oddłużenia to cztery miesiące. O rozpoczęciu powyższej procedury ma zadecydować sam przedsiębiorca – musi tylko zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, a następnie opublikować swoją decyzję w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Autor: Radosław Żuk, partner w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy Sp. k., doradca podatkowy w ramach akcji Prawnicy Pro Bono

Dalsza część artykułu obejmuje ulgę na złe długi CIT i PIT, brak zwolnienia z opodatkowania podmiotów, które otrzymują darowizny pieniężne lub rzeczowe przeznaczane na cele walki z epidemią, oraz rozszerzenie możliwości uzyskania świadczenia postojowego – plan na plus. Całość artykułu dostępna tutaj.

1 czerwca 2020