Czy VAT od usług budowlanych na pewno będzie należny po odbiorze? | ECDP Group

Czy roboty budowlane można zawsze uznawać za wykonane wraz z momentem podpisania protokołu odbioru?

– Trybunał pozwolił uznać usługę za wykonaną w momencie formalnego odbioru, ale tylko pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, formalność odbioru musi zostać zawczasu uzgodniona przez strony w umowie, co powinno odzwierciedlać rzeczywistość gospodarczą i handlową w danej dziedzinie. Ponadto, formalność ma stanowić materialne zakończenie usługi i ustalać ostatecznie wysokość należnego świadczenia wzajemnego (wynagrodzenia). (…) O ile podpisanie protokołu odbioru określi moment rozliczenia VAT, o tyle nie można tego wniosku rozciągać na wszystkie usługi budowlane.

Więcej na ten temat pisze w dzisiejszej Rzeczpospolitej Michał Samborski, doradca podatkowy w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp.k.

Zachęcamy do lektury, pełna treść artykułu znajduje się tutaj.

27 maja 2019