Jak oznaczyć fakturę? | ECDP Group

Kto musi stosować mechanizm podzielonej płatności?

Jak wiemy od  1 listopada 2019 r. podatnicy, którzy nabywają towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT) i/lub, gdy nabycie jest udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tj. powyżej 15.000 zł) mają obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Jakie elementy powinna wobec tego zawierać faktura? Czy każda faktura, musi zawierać stosowną adnotację dotyczącą mechanizmu podzielonej płatności?

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią na powyższe pytania w nowym artykule dotyczącym oznaczania faktur, autorstwa Alicji Ziółek: doradcy podatkowego w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k

Czytaj więcej.

 

20 sierpnia 2020