Kto rozlicza VAT przy dostawach łańcuchowych? | ECDP Group

Nowelizacja dyrektywy unijnej

Od 1 stycznia 2020 roku będą obowiązywały ułatwienia w obszarze rozliczeń transakcji łańcuchowych. Dostawa pośrednika będzie dostawą ruchomą, gdy przekazał on swojemu dostawcy numer VAT nadanym mu przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane.

– W razie wystąpienia łańcucha dostaw, tylko jedną sprzedaż można uznać za dostawę wewnątrzwspólnotową. Jest nią ta dostawa, której przyporządkowany jest transport – tzw. dostawa ruchoma. Pozostałe transakcje w łańcuchu są uznawane za dostawy krajowe, opodatkowane albo w kraju wysyłki (jeśli następują przed dostawą ruchomą), albo w kraju zakończenia transportu.

Więcej na ten temat na łamach Rzeczpospolitej pisze Michał Samborski, doradca podatkowy w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp.k.

Zachęcamy do lektury. Treść artykułu znajduje się tutaj.

29 kwietnia 2019

Powiązane specjalizacje: