Nakaz noszenia maseczek w sądach – gdzie podstawa prawna? | ECDP Group

Adwokaci i radcy wykonują w sądzie czynności zawodowe

Osoby obsługujące interesantów lub klientów w budynkach m.in. użyteczności publicznej mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Wynika to z faktu, że nie dotyczy ich zwolnienie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach m.in. użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości czy obsługi bankowej, są natomiast zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa. Zdaniem jednego z mecenasów obowiązek zakrywania ust i nosa jest uzasadniony w sytuacji obsługiwania wielu petentów, a nie jak w przypadku adwokata, pojedynczego klienta. Podkreśla on także, że zgodnie z art. 46b zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, noszenie maseczki można nakazać wyłącznie osobom chorym i podejrzanym o zachorowanie.

Czy nakaz narusza Konstytucję RP?

W artykule dla Rzeczpospolitej głos zabrała również Daria Pośpiech-Przeor, dyrektor działu prawnego w ECDP Group, idąc o krok dalej i wskazując, że obowiązek zakrywania nosa i ust, niezależnie od oceny stanu zdrowia, który wydany został bez wskazania wyraźnej podstawy prawnej i narusza art.31 Kontytucji RP. W opozycji do przedstawionych opinii staje kolejny mecenas twierdząc, że takie same przepisy dotyczą wszystkich przebywających w sądach. Powołuje się przy tym na zarządzenia prezesów sądów.

Pełna treść dyskusji na temat nakazu zakrywania ust i nosa w sądach – link.

7 września 2020