WNT: jakie skutki przynosi brak faktury? | ECDP Group

Jakie są obowiązki podatnika?

Polski kupujący (podatnik) ma obowiązek rozliczenia VAT należnego z tytułu nabycia towarów. Tym samym, jeśli przysługuje mu całkowite prawo do możliwości odliczenia podatku naliczonego, to wykazana kwota podatku należnego jest dla kupującego kwotą VAT do odliczenia (art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy o VAT).

Moment powstania obowiązku podatkowego

Należy przy tym zauważyć, iż obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje zasadniczo w momencie wystawienia faktury. Dodatkowo prawo do odliczenia podatku naliczonego jest warunkowane przez otrzymanie faktury dokumentującej WNT.

Pełna treść artykułu dostępna jest na portalu Rzeczpospolita.

5 września 2020