Niespłacone zobowiązania likwidowanej spółki a przychód podatkowy w CIT | ECDP Group

Podczas procesu likwidacji spółki przedsiębiorca powinien przede wszystkim zadbać o uregulowanie wszelkich zobowiązań, jakie spółka posiada względem swoich wierzycieli. Co się dzieje w przypadku, gdy majątek spółki nie wystarcza na pokrycie jej zobowiązań? Czy wartość niespłaconych zobowiązań będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem eksperta Grupy ECDP, Przemysława Szweda, na portalu infor.pl.

3 lipca 2018