Odliczenie VAT na podstawie paragonu lub biletu | ECDP Group

Kiedy można odliczyć VAT na podstawie biletu lub paragonu?

Dokument jakim jest bilet powinien zawierać:

  • numer i datę wystawienia,
  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
  • kwotę podatku,
  • kwotę należności ogółem.

Aby podatnik mógł być uprawniony do odliczenia podatku naliczonego, muszą być spełnione łącznie poniższe przesłanki.

  1. dokumentowany jest w ten sposób przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,
  2. bilet za przejazd jest wystawiony przez podatnika uprawnionego do świadczenia ww. usług polegających na przewozie osób;
  3. paragon lub bilet zawiera dane wskazane w rozporządzeniu, w tym numer NIP wystawcy.

Natomiast paragon może być uznany za fakturę uproszczoną, o ile dokumentuje on sprzedaż o niskiej wartości (do 450 zł lub 100 euro) a także zawiera obowiązkowe dla faktury dane – w tym NIP nabywcy. Taki paragon może stanowić podstawę do odliczenia podatku naliczonego, (o ile takie prawo podatnikowi przysługuje).

Autor: Alicja Ziółek, doradca podatkowy w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Całość artykułu na ksiegowosc.infor.pl

 

2 lipca 2020

Powiązane specjalizacje: