Prawo do odliczenia VAT od poniesionych kosztów marketingowych | ECDP Group

VAT naliczony od usług marketingowych, czy masz prawo go odliczyć?

Generalnie jeśli towary czy też usługi są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, to podatnik posiada prawo, aby obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dalej jako ustawa o VAT). Niesprecyzowane są jednak przepisy ustawy o VAT w kontekście związku jaki musi być widoczny pomiędzy zrobionymi zakupami, a czynnościami opodatkowanymi, aby Spółka miała możliwość do odliczenia podatku naliczonego. Związek ten nie musi być jednak bezpośredni. Istotną rolę odbywa  nabywanie przez Spółkę towarów i usługi z wykorzystywaniem ich do prowadzonej działalności opodatkowanej.

Autor: Maria Strelczenko, młodszy konsultant podatkowy w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp.k.

Zachęcamy do lektury artykułu, którego pełna treść znajduje się tutaj.

 

17 czerwca 2019