Możliwość zaliczenia kar umownych do kosztów uzyskania przychodów | ECDP Group

Wpływ COVID-19 a kary umowne

Według art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm., dalej jako ustawa o PDOP) oraz art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) kary umowne oraz odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych usług i robót oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad czy też zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Przytoczone przepisy nie uwzględniają zakazu zaliczania wszystkich kar umownych do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczą one tylko tych, które są wymienionych bezpośrednio, czyli:

  • wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług albo
  • zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo
  • zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług

Autor: Bartosz Suławko, kierownik zespołu ds. Podatków Bezpośrednich w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Całość artykułu dostępna na podatki.biz

 

22 czerwca 2020

Powiązane specjalizacje: